2020-06-26

MSB ska utveckla Rakel 2

MSB har nu fått i uppdrag av regeringen att utveckla och etablera kommunikationssystemet Rakel för att blåljusverksamhet och samhällsviktiga aktörer ska kunna skicka större mängder data, bilder och video på ett säkert sätt.

Polis, räddningstjänst, akutsjukvård och andra samhällsviktiga aktörer behöver kunna utbyta information, via både tal och data, på ett robust och säkert sätt, menar regeringen. Och det nuvarande kommunikationssystemet Rakel bygger på äldre teknik med begränsad kapacitet och kan inte längre tillgodose användarnas behov när de ska leda och samverka vid olika insatser. 

MSB får därför i uppdrag att utveckla och etablera det så kallade Rakel Generation 2 (Rakel G2). Med Rakel G2 ska användarna kunna utnyttja de möjligheter som teknikutvecklingen ger på ett robust och säkert sätt. Det handlar till exempel om att överföra patientdata från ambulanser till akutsjukhus eller strömma realtidsvideo till ledningscentraler från kroppsburna kameror hos poliser i yttre tjänst eller från drönare vid en skogsbrand.

– Rakelsystemet innebar att svensk krisberedskap fick ett gemensamt kommunikationssystem istället för hundratals olika. Med dessa uppdrag om Rakel Generation 2 går regeringen vidare och påbörjar arbetet för att samhällsviktiga aktörer, på ett robust och säkert sätt, ska kunna utnyttja de möjligheter som teknikutvecklingen ger, säger inrikesminister Mikael Damberg. 

För att skapa användarnytta så tidigt som möjligt handlar det första uppdraget om att MSB ska anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till Rakelanvändare. 

Samtidigt ska MSB, enligt det andra uppdraget, analysera och lämna förslag på ett nytt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer utifrån en hybridlösning mellan befintlig statlig infrastruktur och samarbete med kommersiella mobilnätsoperatörer. 

Den lösning som nu ska tas fram inom ramen för uppdraget är ett komplement till Rakel och det första steget på vägen mot ett fullt utbyggt mobilt datakommunikationssystem som på sikt ska ersätta Rakel. Med mobil datakommunikation kommer samverkande aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar till exempel att kunna skicka större mängder data, bilder och video. Rakel är byggt i första hand för tal och bygger på teknik som inte längre uppfyller aktörernas ökade behov av datakommunikation, menar MSB.

– Vi är på väg mot paradigmskifte vad gäller utvecklingen inom området säkra kommunikationer. Uppdraget som vi har fått är efterlängtat, inte minst av aktörerna. MSB har under många år haft dialog med dem om deras behov av utökad datakapacitet, säger Mats Persson, tillförordnad verksamhetschef för Rakel och ledningssystem på MSB.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng