2009-03-16

IT-säkerhetsarbete premieras med stipendium

Anne-Marie Eklund-Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och säkerhetsspecialisten Per Hellqvist från Symantec är 2008 års Kjell Hultman-stipendiat.

För sjätte året i rad offentliggjordes årets Kjell Hultmanstipendiat på Dataföreningens Stockholmskrets årsmöte. Tack vare en anonym donation kunde prissumman i år dubbleras och två kandidater fick motta utmärkelsen.

Anne-Marie Eklund-Löwinder och Per Hellqvist får vardera 10000 kronor att använda till kompetensutveckling för att de "aktivt verkar för en sund utveckling och användning av IT för samhället genom sitt engagerade arbete med IT-säkerhetsfrågor för företag, organisationer och privatpersoner".

- Jag tolkar det inte bara som ett erkännande för IT-säkerhetsområdet som ett etablerat och viktigt område inom informations- och kommunikationstekniken utan också som en bekräftelse för mig personligen, och ett bevis för att mina ansträngningar bär frukt, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på .SE.

- Jag är oerhört glad och tacksam över att få ta mot Kjell Hultman-stipendiet. IT-säkerhetsfrågorna blir allt viktigare i takt med att företag, organisationer, vi och våra barn lever ett alltmer digitalt liv. Att dra alla fördelarna av detta och samtidigt vara säker är en hjärtefråga för mig vilket gör att stipendiet betyder särskilt mycket, säger Per Hellqvist säkerhetsspecialist på Symantec.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng