2017-11-13

Lösningar för hantering av ID- och passerkontroll på Sectech

På Sectech den 21-22 november kommer Seriline visa Serix IAM, en plattform för att hantera identiteter, behörigheter och tillhörigheter. Plattformen är byggd på den senaste tekniken och kan enkelt integreras med källdatasystem och passersystem. Allt administrerat genom ett enkelt och intuitivt webbgränssnitt.


Genom att samla alla identiteter på samma ställe säkerställs att alla kopplade system är uppdaterade. Detta medför en hög säkerhetsnivå då rätt person får rätt behörighet vi rätt tidpunkt, samtidigt som det finns möjlighet att också hålla reda på tillhörigheter. ID-bärare som kort, nyckelbrickor eller mobila nycklar producerar kunden lokalt eller beställer direkt från Serix gränssnitt då Seriline producerar och återrapporterar direkt tillbaka till plattformen och därmed också passersystemen.

På Sectech kommer Seriline kommer också visa Serix Online som på ett enkelt sätt möjliggör beställning av bland annat Foto ID-kort, passerkort och tillbehör. Lösningen passar lika bra för det egna företaget som för en återförsäljare som vill kunna erbjuda sina egna kunder ett enastående gränssnitt för beställning av produkter.

Lösningen innebär att kunden kan följa hela processen från order till leverans. Här finns också en attestfunktion där beställningar måste godkännas av en behörig person innan den går vidare till produktion. För de kunder som vill integrera sina egna system finns ett modernt gränssnitt som erbjuder alla funktioner som finns webbportalen.

Tjänsten Serix Online används idag av över 13 000 företag.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng