2016-07-02

Flest drunknade på hela 2000-talet

Under årets sex första månader skedde det högsta antalet drunkningsolyckor på hela 2000-talet.
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 16 personer omkom genom drunkning under juni i år jämfört med 17 personer under juni 2015. Totalt har 61 personer omkommit i år genom drunkning 2016 jämfört med 40 under 2015.

61 personer är det högsta antalet drunknade under årets första sex månader på hela 2000-talet. 2003 var det år då näst flest omkom, 60 personer.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng