Stanley Securitys nordiska VD Kettil Stenberg menar att marknaden för perimetersäkerhet har förändrats mycket de senaste åren.

– Vi har gått mer och mer mot högteknologiska lösningar, radar har utvecklats mycket och även videoövervakning, säger han.

Många olika teknologier

Erik Nord, Sales Engineer på Genetec, säger att perimetersäkerhet för några år sedan kunde vara endast staketlarm eller bara en kamera med videoanalys, medan det i dag är en kombination av olika typer av teknik.

Jimmy Ek, nordisk försäljningschef på Axis Communications, är tydlig med att det inte finns en lösning eller produkt som ensamt löser alla slutkundernas behov av perimetersäkerhet.

– Vi ser den största tillväxten i området innanför den yttre perimetern. Du vill kanske ha termiska kameror för att bevaka den yttre perimetern och innanför kanske du vill ha radar. Och du vill att de ska fungera tillsammans, säger han.

Måste designas

Nicolas Jdanoff, Business Development Manager för Europa och Nordafrika på Cias, håller med och betonar att perimeterlösningar måste designas och anpassas.

– Det kunderna efterfrågar i första hand är tillförlitlighet. Att få en tidig varning är en andra sak. Det är förstås önskvärt att upptäcka någon när de är på utsidan av perimetern, säger Mark Cosgrave, Division Manager för Västeuropa på Optex.

Tror att video tar över

Johan Elliott, Business Development Manager på Bosch Building Technologies, är övertygad om att videoövervakning och videoanalys kommer att ta över marknaden för perimeterövervakning.

– Jag tror faktiskt det. Det kommer alltid att finnas speciella kunder med speciella miljöer, men du behöver alltid kunna verifiera vad det är för typ av intrång som sker. Så, ja, jag tror att kameror kommer att ta över, säger han.