Digitalisering och hur produkter kan installeras och underhållas lättare är den viktigaste trenden på marknaden för branddetektering enligt Mario Kahlert. Han tror att det är mycket viktigt att balansera mellan vad som är tekniskt möjligt och vad som är tillåtet enligt gällande branschregler.

– Den allmänna trenden med digitalisering är något vi vill utnyttja och driva framåt, antingen genom fjärranslutning, service och/eller med BIM (Building Information Model) för våra produkter, säger han.

Under de senaste åren har flera nya lösningar för hur det går att upptäcka brand lanserats. Ett exempel är kameror med videobaserad branddetektering i kombination med intelligent videoanalys för att tidigt upptäcka eld och rök.

– Jag tror att de grundläggande principerna för dagens branddetektorer kommer att fortsätta att dominera och att ASD-tekniken (Aspirating Smoke Detector) kommer att bli allt mer populär, säger Mario Kahlert.