– De senaste åren har vi märkt av en ökande efterfrågan på videoanalys i olika applikationer, säger Thomas Lausten, som nyligen utnämndes till den VD för Mobotix.

Martin Gren säger att detaljhandeln vill ha videoövervakning för operativa syften och att de får allt mer användning av sina videoövervakningssystem:

– Den största vertikalen jag har sett för videoanalys är detaljhandeln, eftersom resultaten där inte behöver vara 100 procent rätt, medan tillförlitligheten oftast måste vara mycket hög i applikationer för fysisk säkerhet, säger han.

Boudewijn Hak, Regional BU Marketing, Bosch, menar att Bosch får fler förfrågningar om videoanalys i applikationer utanför traditionell säkerhet, till exempel att samla in data och tillhandahålla butiksoptimering för att detaljhandeln ska kunna veta hur kunderna rör sig i en butik.

Tim Biddulph, Head of Product Management, Hanwha, tror att videoanalys för detaljhandeln som "people counting", "heat mapping" och "queue management" är de mest populära videoanalysfunktionerna i dag.

– Det här är praktiska analysfunktioner som kan implementeras väldigt snabbt och göra skillnad i verksamheten direkt, säger han.

William Ku, Vice President, Brand Business Division, Vivotek säger:

– Vi ser att "deep learning" börjar komma igång nu. Förmodligen kommer det gradvis att anpassas till verkliga applikationer och jag tror att det tar tre till fem år innan vi har bra "deep learning" och artificiell intelligens i videoanalys. Tekniken utvecklas mycket snabbt och fortsätter att förbättras.