Många i branschen har väldigt olika åsikter om hur långt AI har kommit. Uri Guterman, chef för produkt & marknadsföring för Hanwha Techwin Europe menar att AI och ”machine learning” har utvecklats ganska snabbt.

– Vi ser vi nu fler och fler AI- och ”deep learning”- plattformar designade för videoanalys ”at the edge” snarare än via servrar, säger han.


“I sin linda”
Men de flesta som Detektor TV har pratat med är mer skeptiska till AI- och ”machine learning”-hajpen och hävdar att utvecklingen bara är i sin linda.

– AI är fortfarande i ett tidigt stadium och jag tror att det är samma sak med ”machine learning”. Det finns så mycket data du kan samla in – men produkten, analysen och verktygen som du kan få ut av datan blir inte bättre än det du samlat på dig. Du måste ha systemet på plats under lång tid för att verkligen få ”maskinen” att förstå allt, säger Håkan Johansson, Axis Communications försäljningschef för norra Europa


Ökad efterfrågan på videoanalys
Mobotix VD Thomas Lausten anser att videoanalys har gått från att vara en trend till att bli ”real business”.

– Vi kan se att videoanalys och ”deep learning” tar fart och det gäller inte bara för stora applikationer och industriprojekt, utan också för mindre applikationer som i detaljhandeln och mindre kontor, säger han.

Detaljhandeln är ett marknadssegment där efterfrågan på videoanalys har ökat.

– Under det senaste året har vi sett en ökande efterfrågan från affärer i allmänhet och från detaljhandeln i synnerhet. De vill samla in affärsinformation genom användning av videoanalys, till exempel kunna räkna människor, se längden på köer och hantera köerna och använda sina resurser effektivt och därmed ge sina kunder en bättre upplevelse, säger Gary Harmer, försäljningschef för Hikvision i Storbritannien.


Många intervjuade bolag
Följande medverkar också i videoklippet: Steve Salisbury, Pre-Sales Manager för Dahua i Storbritannien, HS Lee, chef för EMEA, Biz Development Team, Idis, Rishi Lodhia, VD för Eagle Eye Networks, Aurélie Boyer, produktchef för ZeroWire & Security Devices på UTC Fire & Security, Genetecs VD Pierre Racz, Vanderbilts VD David Sullivan och Shengfu, chef för marknadsföring och produktplanering på Vivotek.