Detektor TV har träffat Mats Genberg på Addsecure, Daniel Hjorth på Nexus och Björn Callenfors på Axis för att diskutera artikelserien om Internet of Things (IoT) och säkerhetssystem som Detektor har publicerat under våren. De tre artiklarna handlar om larmkommunikation och IoT, passerkontroll, ID-hantering och IoT, samt videoövervakning och IoT.

Med IoT-baserad larmkommunikation går det att samla in data, styra, kontrollera och få information från sina enheter – väldigt viktiga fördelar som Mats Genberg betonar. Han säger också att kryptering är avgörande.

– Det är otroligt viktigt att informationen är krypterad så att inte någon kan hacka sig in på de här enheterna och att man är säker på att informationen kommer fram dit den ska.

Han ser cybersäkerhet som det största hotet mot IoT-lösningar.

– Man är generellt ganska dålig på att göra en analys: vad händer om det sker ett intrång och någon tar informationen? Det är det stora hindret mot investeringar i IoT i dag men det finns bra lösningar, säger Mats Genberg.

I nuläget finns ingen standard för IoT-säkerhet och vem som har ansvaret för att en lösning är säker kan vara grumligt.

– Tillverkarna har naturligtvis ansvar, men det slutgiltiga ansvaret hamnar hos slutanvändarna. De måste se till att använda säkra verktyg, säkra produkter och att de implementerar det på ett säkert sätt, säger Mats Genberg.