2014-05-19

Webbutbildning ska lära politiker i Danderyd att undvika våld och hot

Danderyds kommun köper in Stiftelsen Tryggare Sveriges webbaserade säkerhetsutbildning till förtroendevalda i kommunen. Bakgrunden är att många kommuner och landsting saknar beredskap för att såväl förebygga som hantera våld och hot mot förtroendevalda.
Politiker har dålig kunskap om hur de själva bättre ska kunna förebygga och undvika våld och hot. Det här framgår av en kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Justitiedepartementet och SKL. För att hjälpa kommuner, landsting och politiska partier att utveckla sitt arbete med dessa viktiga demokratifrågor har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en webbaserad säkerhetsutbildning med fokus på förtroendevalda.

Danderyd köper utbildningen
Danderyds kommun har nu beslutat att köpa in utbildningen till förtroendevalda i kommunen. Utbildningens innehåll utgörs av en definition av vad som avses med olaga hot, ofredande, olaga förföljelse etc. samt vad man som förtroendevald själv kan göra för att försöka förebygga och förhindra våld och hot. Vidare ingår information om hur man ska agera i hotfulla situationer samt exempel på vanliga reaktioner i samband med brott. I utbildningen ingår även information om möjligheter till hjälp och stöd i form av t.ex. målsägandebiträde och kontaktförbud samt skydd, t.ex. skyddade personuppgifter.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng