2018-12-18

Varannan handlare utsatt för brott senaste månaden

Polisen har lämnat walkover när det kommer till att bekämpa butiksstölderna. Företagare lämnas i de flesta fall åt sitt eget öde, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Brotten som drabbar landets butiker ligger kvar på höga nivåer. Den senaste veckan har var tredje butik varit utsatt för stöld. Dessutom har var fjärde butik utsatts för hotfullt beteende den senaste månaden. Sammantaget har nästan varannan butik (44 %) varit utsatt för ett brott den senaste tiden.

Svensk Handels Trygghetsbarometer presenterar ett Säkerhetsindex som sammanfattar andelen unika butiker som varit utsatta för stöld, hot eller våld vid minst ett tillfälle den senaste tiden. I Trygghetsbarometern för fjärde kvartalet landar index på 44 procent, en minskning med en procentenhet sedan förra mätningen.

Trygghetsbarometern visar att var tredje butik varit utsatt för stöld den senaste veckan. I två av tre fall valde butiken att inte polisanmäla händelsen. Huvudorsaken är att det upplevs som lönlöst.

– Polisen har lämnat walkover när det kommer till att bekämpa butiksstölderna. Företagare lämnas i de flesta fall åt sitt eget öde. Det skapar tyvärr en stor frustration och uppgivenhet bland landets handlare, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Hårdare tonläge
I Trygghetsbarometern för fjärde kvartalet anger var fjärde handlare (23 %) att de utsatts för hotfullt beteende från besökare eller kund. En siffra som ökat med åtta procentenheter sedan mätningen i april.

– Många handlare vittnar om att tonläget i butikerna har blivit allt hårdare. Vi får aldrig tolerera att handelns medarbetare utsätts för hotfulla situationer, säger Per Geijer.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng