2014-10-05

Var tredje svensk drabbad av cyberbrott det senaste året

En av tre svenskar har det senaste året utsatts för cyberbrott visar en färsk Sifo-undersökning. Även om flest anser att ansvaret för säkerheten på internet ligger på användaren själv tycker en majoritet att myndigheter kan göra mer för att motverka cyberbrotten.
En ny undersökning bland 1000 svenskar, genomförd av Sifo, visar att en av tre privatpersoner har drabbats av cyberbrott det senaste året. Hälften av fallen gäller nätfiskemejl medan var femte drabbad person anger att det handlar om en dator, mobil eller surfplatta som har infekterats av ett virus. I var tionde incident har offret lurats att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter, lösenord eller bankkortsuppgifter på en falsk hemsida.

I de flesta fall, nio av tio, resulterade cyberbrottet inte i någon skada eller förlust – åtminstone inte vad offret vet. Sju procent av de drabbade uppger att deras mejlkonto användes för att distribuera spam eller skadliga program till personens kontakter. Bland yngre användare (15-34 år) var denna andel nästan tre gånger högre (elva procent) än genomsnittet för övriga. Totalt två procent fick pengar stulna till följd av brottet. även här fanns skillnader sett till ålder då fyra gånger så många äldre användare (56-79 år) har fått pengar stulna jämfört med yngre användare (15-34 år).

– En ljusglimt i statistiken är att cyberbrotten inte lika ofta leder till allvarligare förluster eller skador. Samtidigt ska man komma ihåg att det sannolikt finns ett mörkertal eftersom många offer aldrig får reda på att de har drabbats. Det har till exempel avslöjats flera så kallade botnät bestående av tiotusentals infekterade datorer världen över som används för att distribuera spam och annat skadligt innehåll, där datorernas ägare har varit helt ovetande, säger David Jacoby, säkerhetsforskare på Kaspersky Lab.

Själv ansvarig
Fyra av tio personer i undersökningen anser att det är användaren själv som har störst ansvar för sin säkerhet på internet. Men uppfattningen minskar med åldern: bland personer 15-34 år är andelen 49 procent medan den i åldersgruppen 56-79 år bara är 37 procent. Var sjätte person anser att tjänsteföretag som banker, nätbutiker och spelföretag har störst ansvar medan var sjunde person istället tycker att ansvaret ligger hos leverantörer av IT-säkerhetsprodukter.

– Ansvarsfrågan är intressant och att flest anser att de själva bär huvudansvaret för sin säkerhet är ett tecken på att man tar frågan på allvar. Samtidigt visar undersökningen att alltför många trots allt faller offer för olika sorters cyberbrott, säger David Jacoby. Mitt främsta tips till internetanvändare brukar vara att använda sitt sunda förnuft men det är tydligt att vi – både företag och samhälle – måste ta ett samlat grepp om problemet för att ge ett ökat skydd.

Endast var tjugonde person tycker att ansvaret för internetanvändarens säkerhet vilar på dator- och mobiltillverkare och lika många uppger myndigheter. Samtidigt tycker hela 81 procent att myndigheter kan göra mer för att motverka och stoppa cyberbrott: fyra av tio anser att myndigheter bör sätta större press på hur företag skyddar sina kunder medan tre av tio anser att insatserna mot cyberbrottslingar bör ökas. Drygt var tionde person tycker att myndigheter bör bli bättre på att informera privatanvändare om riskerna på internet.

Media viktig informationskanal
För att hålla sig uppdaterad om riskerna på internet svarar två av tre personer att man gör så bland annat genom media. Knappt hälften, 46 procent, uppger vänner, familj och kollegor som ett sätt att hålla sig uppdaterade. Var tredje person hämtar information från leverantörer av IT-säkerhetsprodukter medan var tionde person ser myndigheter som en informationskanal.

Undersökningen belyser ett högaktuellt problem då två av tre (63 procent) personer anser att de inte har tillräcklig kunskap om cyberbrott – eller vidtar tillräckliga åtgärder – för att inte riskera att bli ett offer. Intressant är dessutom att andelen stiger med åldern: i åldersgruppen 15-34 år är den 54 procent, mellan 35 och 55 år är andelen 61 procent och i åldersgruppen 56-79 år är den 74 procent.

– Cyberbrott blir allt vanligare i takt med att internet- och mobilanvändandet växer. Dessutom innebär denna typ av brott oftast färre risker för personerna som ligger bakom. För att stoppa utvecklingen krävs att både privata och offentliga aktörer sprider information om hur man skyddar sig. Som undersökningen visar är det viktigt att denna information kommer från så många håll som möjligt, säger David Jacoby.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng