2014-08-14

Vänsterpartiet föreslår stärkt krisberedskap

Jonas Sjöstedt (v) (foto: Kalle Larsson)

Jonas Sjöstedt (v) (foto: Kalle Larsson)

Vänsterpartiet föreslår stärkt krisberedskap, enklare regler för ersättning till kommunernas räddningsarbete och satsningar på klimatanpassning för att förebygga och förbättra hanteringen av nationella katastrofer som branden i Västmanland.
– Lärdomarna av branden är att vi måste ge försvaret ett tydligt uppdrag att hjälpa till vid nationella kriser och katastrofer. Det handlar om att satsa på hemvärnet och på egna helikoptrar. Regeringen har gjort andra prioriteringar och struntade i sårbarhetsutredningen som kom 2007. Med en ny regering har vi möjlighet att skapa en bättre beredskap framöver, säger Jonas Sjöstedt, partiordförande för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet vill se regler som gör att staten står för kostnaderna för kommunernas räddningsarbete direkt vid stora bränder istället för att kommunerna ska ansöka om pengar, vilket kan leda till likviditeten äventyras i väntan på utbetalningar.

– Dagens regler är onödigt krångliga och innebär att kommunerna kan få svårt att finansiera sin kärnverksamhet tills de får pengar från staten. även om försvarsministern har lovat ersättning, är det oklart när pengarna kommer och hur mycket varje kommun får, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet har i sin budget en rad åtgärder som syftar till att förebygga naturkatastrofer.

– Vi har avsatt en miljard kronor som kommunerna kan söka pengar ifrån för klimatåtgärder, både minskade utsläpp och klimatanpassning. Vi kräver också att det ska finnas en nationell myndighet som samordnar arbetet med klimatanpassning och har avsatt pengar till det, säger Jonas Sjöstedt.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng