2013-09-26

Våldsamma upplopp i Sverige tema för två av höstens seminarier

Med utgångspunkt från kravallerna i Husby våren 2013 har ansvariga inom Skyddsvärnets opinions- och utvecklingsarbete ställt sig frågan varför. I ett försök att sprida kunskap och reflektion kring det inträffade kommer två seminarier arrangeras under hösten 2013 på ABF-huset i Stockholm.
Det första seminariet äger rum den 1 oktober och förste föreläsare är Rainar All, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som föreläser om värderingsförskjutningar, segregationen i samhället och vad individcentreringen innebär.

Andre föreläsare är John östh, kulturgeograf, Uppsala universitet, som ställer frågan om det är geografiska sorteringsmönster i befolkning och socioekonomi som alltmer frambringar social oro.

Därefter kan man lyssna till Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet (SU). Rubriken är "Vad kan gamla kriminologer lära oss om nya upplopp?"

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng