2016-12-17

Uttagningstävling inför Cyber Challenge 2017

Den 26 januari 2017 arrangerar MSB och CATS vid Försvarshögskolans en uttagningstävling inför tävlingen ”Cyber 9/12 Student Challenge 2017” som genomförs i Geneve, Schweiz, under våren 2017.
Sveriges uttagningstävling syftar till att behandla säkerhetspolitiskt- och krisberedskapsrelaterade informations- och cybersäkerhetsincidenter på en nationell nivå. Tävlingen genomförs på FHS i Stockholm och vänder sig till studenter och forskare vid svenska lärosäten för högre studier. Samtliga större universitet och högskolor har fått en inbjudan att delta med ett eller flera lag. Representanter från MSB och Informationssäkerhetsrådet kommer att agera domare.

Scenariot är ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region och en allmänt ökad instabilitet som medför att aktörer allt mer frekvent använder cyberattacker som ett verktyg för att nå säkerhetspolitiska mål. Attackerna är riktade mot myndigheter, sjukhus, medier, järnvägsnät och annan infrastruktur. Det rör sig om ett hot mot vårt demokratiska system, den nationella säkerheten och i förlängningen om Sveriges suveränitet. I tävlingen ingår ämnen som incidenthantering, kommunikation, policyutveckling och konsekvensanalys som naturliga delar i syfte att stärka studenters kunskaper om cyberrelaterade policyfrågor.

Det moderna samhället är beroende av fungerande informations- och kommunikationsteknologi. En riktad cyberattack mot kritisk infrastruktur, myndigheter och företag kan ge avsevärda effekter på det öppna samhället och påverka den nationella säkerheten.

– Att arrangera Cyber Challenge är en del av MSB:s arbete med att öka medvetenheten och kunskapen om hotbilder, risker och sårbarheter som uppstår i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Genom tävlingen sprider vi även kunskap om hur både offentlig och privat sektor agerar i händelse av allvarliga cyberincidenter. Den är ett bra sätt för oss att lära känna kunniga och duktiga studenter inför framtida rekryteringar, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

De tre lag som ges bäst omdömen av tävlingens domare erbjuds att under våren delta i den internationella tävlingen Cyber 9/12 Student Challenge 2017 i Schweiz. Den internationella tävlingen anordnas av Geneva Centre for Security Policy (GCSP). Varje lag får ett ekonomiskt bidrag av MSB upp till 40 000 kronor för kostnader som relaterar till resa, kost eller logi i samband med deltagandet i övningen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng