2015-04-07

Utökad kameraövervakning vid judiska församlingen i Malmö

Kameran på bilden har inget med kamerorna i artikeln att göra

Kameran på bilden har inget med kamerorna i artikeln att göra

Länsstyrelsen Skåne säger ja till judiska församlingen i Malmös ansökan om att utöka bevakningen vid församlingen med ytterligare två kameror.
– Vid en samlad bedömning av alla omständigheter i ärendet finner Länsstyrelsen Skåne att övervakningsintresset i detta fall entydigt väger tyngre än integritetsintresset, säger Henrik Kvennberg, ansvarig för beslutet på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Skåne har framför allt beaktat vad Polismyndigheten har sagt i sitt yttrande om den aktuella adressens utsatthet och att polisen bedömer att en utvidgad kameraövervakning ökar sannolikheten för att kunna lagföra eventuella gärningsmän.

Beslutet gäller i tre år.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng