2014-04-02

Utbildningsdag om ungas utsatthet på nätet

Unga människors utsatthet på nätet står i fokus när Länsstyrelsen anordnar en utbildningsdag som bland annat belyser ämnet utifrån frågor om grooming och sex mot ersättning.
Nu vill Länsstyrelsen Västerbotten sätta fokus på ungas utsatthet på nätet och gör det via en halvdagsutbildning på tema grooming och sex mot ersättning. Målgruppen för utbildningen är socialtjänst, rättsväsende, kvinno- och tjejjourer, skola, elevhälsa, polis, personal inom hälso- och sjukvården samt andra berörda aktörer i Västerbotten.

Föreläsare under dagen är Lennart Nylund från Ungdomstyrelsen och åklagare Ulrika Rogland. Lennart Nylund arbetar som projektledare inom Ungdomsstyrelsens uppdrag om Näthat och föreläser utifrån Ungdomsstyrelsen arbete med "Unga, sex och internet".

Ulrika Rogland delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter från fall såsom det kring Alexandramannen och nu aktuella Malmöfallet. Rogland har även skrivit boken "Jag kände mig speciell" tillsammans med Sven å Christianson.

På eftermiddagen samma dag kommer Länsstyrelsen att ha en uppföljande workshop med det barnnätverk som vi startade i höstas. Målet med barnnätverket är att skapa dialog mellan olika verksamheter som möter våldsutsatta barn och/eller barn som lever i familjer där det förekommer våld. Nätverket träffas en gång per termin för kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte och samverkan.

Utbildningsdagen arrangeras i dag klockan 10.00 på länsstyrelsens i Umeå.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng