2019-09-02

Uppdaterad VMS från Bosch

Med BVMS Monitor Groups ges operatören flexibel kontroll över innehållet på en videovägg eller låta systemet automatiskt ta över kontrollen baserat på fördefinierade scenarier.

Bosch lanserar nu BVMS 10.0 med förbättrade funktioner inom datasäkerhet och integritet, större flexibilitet med ONVIF Profile S-certifiering, stöd för face recognition, integration med Access Management System och en förbättrad skärmlayout.

BVMS 10.0 säkerhetsställer att alla kommunikationskanaler och lagrad information är säkrad med avancerad IT-teknik. Data skyddas genom direkt kryptering samt att alla kommunikationsvägar mellan viktiga systemkomponenter är krypterade. Skyddet av lagrad data uppnås med AES-kryptering, vilket förhindrar obehöriga personer åtkomst till data.

Tack vare certifieringen Onvif Profile S-klient kan BVMS 10.0 konfigurera, begära och kontrollera videoströmmar över ett IP-nätverk från alla Profil S-enheter.

Face recognition(ansiktsigenkänning) gör det möjligt för användaren att mata in detaljer och data om personer av intresse i BVMS, vilket i sin tur gör det möjligt att dessa individer identifieras när de är synliga i bild.

Access Management System är utvecklat för medelstora till stora applikationer och är ett program för passerkontroll som tack vare integrationen med BVMS 10.0 gör det möjligt att höja säkerhetsnivån vid dörrar genom användning av videoverifiering.

Med BVMS Monitor Groups ges operatören flexibel kontroll över innehållet på en videovägg eller låta systemet automatiskt ta över kontrollen baserat på fördefinierade scenarier.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng