2017-11-14

Uppdaterad version av säkerhetsglaslösning

Tilläggsprofilen skyddar och förstärker befintliga träkarmar vilket minimerar underhållskostnaderna. Systemet ger även energibesparingar och U-värdesförbättringar samt en ljudreduktion på 30 dBRw.

Tilläggsprofilen skyddar och förstärker befintliga träkarmar vilket minimerar underhållskostnaderna. Systemet ger även energibesparingar och U-värdesförbättringar samt en ljudreduktion på 30 dBRw.

Hammerglass Tillägg är en produkt som Hammerglass tog fram i samarbete med Göteborgs stads försäkringsbolag Göta Lejon i ett försök att hämma vandalism och inbrottsförsök.

Produkten, som är ett inbrotts-, person- och vandalskydd har därefter successivt förbättrats och under hösten har den tredje generationen av Hammerglass Tillägg lanserats.

Hammerglass Tillägg är ett komplett integrerat system av effektivt inbrottsskydd avsett för utvändigt eller invändigt montage framför befintliga fönster. Hammerglass Tillägg kan monteras på fasta eller öppningsbara fönster samt på glas- och dörrpartier. Tilläggsprofilen skyddar och förstärker befintliga träkarmar vilket minimerar underhållskostnaderna. Systemet ger även energibesparingar och U-värdesförbättringar samt en ljudreduktion på 30 dBRw. En fiffig lösning gör att det inte bildas kondens. Hammerglass Tillägg rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller och rulljalusier. Produkten kan fås certifierad av SBSC.

Hammerglass Tillägg monteras endast av certifierade montörer för att garantera högsta kvalitet. Glasningsmaterialet utgörs av 4, 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass. Glasen hellimmas i falsen, samt monteras med genomgående vagnsbult i stålprofilen för bästa hållfasthet. Montaget innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer för spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

Företaget erbjuder, vid större projekt, en nyckelfärdig helhetslösning med riskanalys, behovsutvärdering, projektering och montage.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng