2016-11-10

Unga tror att Sverige är sårbart för propaganda

I den årliga undersökning bland landets 18-åringar som genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framkommer att hälften tror att Sveriges befolkning inte skulle stå emot propaganda från en organisation med stora resurser.
Samtidigt tror två av tre att de själva kan genomskåda falsk information. Tre av fyra (76 %) tycker att källkritik och kritiskt granskande får stort utrymme i skolundervisningen. En i stort sett lika stor andel (75 %) anser också att lärarna förmedlar objektiv information.

– I det moderna samhället behöver vi kunna hantera och värdera stora mängder information varje dag – varav en del desinformation. Därför är det glädjande att en så stor majoritet av 18-åringarna anser att förmågan att kritiskt granska information får stort utrymme i undervisningen, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

Andelen som uppger att de skulle ställa upp med ideellt arbete om Sverige skulle hamna i en kris av något slag uppgår till 76 %, jämfört med 79 % förra året och 42 % av de svarande är positivt inställda till att göra värnplikt om det återinförs.

MSB skickar i dagarna ut ett brev till Sveriges drygt 91 000 totalförsvarspliktiga 18-åringar. Brevet lyfter fram det ökade behovet av källkritik i ett alltmer informationsintensivt samhälle. I brevet uppmanas 18-åringarna att gå in på webbplatsen www.nyahot.se, där alla kan testa sin förmåga att kritiskt granska information.

Informationssatsningen är en del av MSB:s regeringsuppdrag att tillsammans med Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten öka kunskapen och förståelsen för Sveriges försvar och krisberedskap hos landets totalförsvarspliktiga 18-åringar.

Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng