2015-07-10

Tuffare tider för Axis

Ray Maurittson, vd för Axis.

Ray Maurittson, vd för Axis.

Även det framgångsrika Lunda-företageet Axis påverkas av de ekonomiska kriserna i södra och östra Europa samt i Sydamerika och i Nordasien. Så kan sammanfatta årets andra kvartal där Axis redovisar minskad vinst med ett resultat före skatt på 116 miljoner kronor (187) och ett rörelseresultat på 117 miljoner kronor (188).

Rörelsemarginalen landade på 7,2 procent (13,8) medan bruttomarginalen uppgick till 50,8 procent (52,2). Nettoomsättningen överträffade däremot motsvarande period förra året, nu uppgick den till 1.616 miljoner kronor (1.355), vilket betyder en tillväxt på 19 procent. I lokala valutor minskade dock nettoomsättningen med en 1 procent.

Ser man på halvåret har nettoomsättningen ökat med 20 procent till 2 971 Mkr (2 484). Rörelseresultatet uppgick till 261 Mkr (260), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,8 procent (10,5). Resultatet efter skatt uppgick till 187 Mkr (191). Resultatet per aktie uppgick till 2,69 kr (2,75).

Ray Mauritsson, Axis vd, är noga med att påpeka att valutaeffekter, framför allt från den amerikanska dollarn, påverkade försäljningsökningen under andra kvartalet. Han nämner också i en kommentar till rapporten att ett antal länder i Sydostasien och delar av Europa visar på en god utveckling samtidigt som han ser en svag tillväxt på flera stora marknader i framför allt Östeuropa, Sydamerika och delar av Nordasien.

Mauritsson kommenterar också HIS årliga rapport över marknaden för videoövervakning, som publicerades i maj 2015. I den står att nätverksvideo utgör 67 procent av den globala videoövervakningsmarknaden och att 39 procent av alla sålda övervakningskameror idag är nätverkskameror. Axis rankas fortsatt som tydlig marknadsledare inom nätverksvideo i regionerna Americas och EMEA och IHS bedömer att världsmarknaden för videoövervakning ska växa med 10 procent årligen de fem kommande åren.Och Axis kommer hänga med i utvecklingen, enligt Mauritsson.

– Vi fortsätter att utveckla och stärka vårt erbjudande mot samtliga marknadssegment. Under kvartalet har vi lanserat en uppdaterad version av AXIS Camera Companion med utökad funktionalitet. Ett stort antal nya och innovativa nätverkskameror har presenterats och vi har även breddat vårt erbjudande med en porttelefon med integrerad video för identifiering och passagekontroll, säger han.

Canon är numera huvudägare i Axis, men entreprenörsandan består, att döma av innovationstakt och framtidsplaner. I början av 2016 påbörjas byggnationen av Axis nya huvudkontor i Lund med plats för 1 100 medarbetare, ett tecken på bolagets framtidstro.
– Vi fortsätter att bygga en organisation som ska kunna möta möjligheterna på marknaden. Anställningstakten är i linje med vår syn på den rådande marknadsutvecklingen och under första halvåret välkomnades 120 nya medarbetare, säger Ray Mauritsson.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng