2014-05-31

Trygghetspris instiftas i Eskilstuna

Eva Carlsson,Eskilstuna kommun

Eva Carlsson,Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Trygga Eskilstuna, det lokala brottsförebyggande rådet, instiftar ett nytt trygghetspris för att synliggöra de som gör bra saker för trygghetskänslan i Eskilstuna. Trygghetspriset 2014 delas ut till en organisation och en enskild person som arbetar aktivt med tryggheten i Eskilstuna. En insats som bidrar till medborgarnas upplevelse av trygghet och minskar oron att utsättas för brott.
Priset ska uppmärksamma enskilda individer eller organisationer som genom civilkurage utmärkt sig för brottsförebyggande och/eller genom trygghetsskapande insatser. En organisation och en enskild person vinner en prissumma på respektive 5 000 kronor.
Eva Carlsson är brotts- och drogförebyggande samordnare på kommunledningskontoret, Eskilstuna kommun.
– Jag är övertygad om att det finns många verksamheter, men också privatpersoner som bidrar till att öka andra människors trygghet. Det vill vi i Trygga Eskilstuna uppmärksamma. Genom att uppmuntra med ett pris, tror jag att det ökar möjligheterna att synliggöra dessa personer. Vi vill att fler känner sig trygga i Eskilstuna, att Eskilstuna ska upplevas som en säker och trygg kommun. Trygga Eskilstuna gör en del, men vi har alla ett ansvar och alla kan göra något för sin egen eller för någon annans trygghetskänsla, säger Eva Carlsson.

Våld i offentlig miljö
Juryn består av Trygga Eskilstunas styrgrupp, styrgruppens medlemmar kommer från Eskilstuna kommuns olika förvaltningar samt från polismyndigheten. Trygga Eskilstuna arbetar brottsförebyggande med bland annat våld i offentlig miljö och med att förebygga brott bland unga. De arbetar också med trygghetsskapandet i den offentliga miljön och i kollektivtrafiken.
Priset delas ut den 18 augusti på ett trygghetsseminarium för allmänheten där Magnus Lindgren, Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige samt Trygga Eskilstuna deltar.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng