2016-03-17

Trygghetskamerans dag 2016 – viktigare än någonsin

Åke Andersson, ordförande för SNOS, ser fram mot årets upplaga av Trygghetskamerans dag.

Åke Andersson, ordförande för SNOS, ser fram mot årets upplaga av Trygghetskamerans dag.

Årets upplaga av Trygghetskamerans dag äger rum på Clarion Stockholm Hotel på Södermalm och är viktigare än någonsin, om man får troÅke Andersson, ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) som hänvisar till att regeringen tillsatt en utredning för att se över kameraövervakningslagen och utreda möjligheterna till utvidgad kameraövervakning.

"Att regeringens utredare Susanne Kaevergaard talar på Trygghetskamerans dag om sitt uppdrag blir förstås mycket intressant. Förhoppningsvis är den utredning hon leder början på en förändring i kameraövervakningslagen som speglar en upprioritering av trygghetsbehovet i samhället. Låt oss i alla fall hoppas att så är fallet", skriver åke Andersson på ledarplats i det kommande numret av tidningen SecurityUser.com, som utkommer första veckan i april.

SNOS arrangerar Trygghetskamerans dag tillsammans med SecurityUser.com och åke Andersson ser flera orsaker till att Sverige måste få en mer tillåtande lagstiftning när det gäller användning av säkerhetskameror.

"Varför är användningen av säkerhetskamerorna så hårt reglerad egentligen? Varför väger integritetsaspekterna på offentliga platser så tungt att vi hellre låter brott bli olösta och förövare gå fria? Vill vi ha det så? Det är dessa frågor som evenemanget Trygghetskamerans dag ställer år efter år. Med all rätt", skriver han och fortsätter.

"I ett land som Sverige, med hög rättssäkerhet är kamerorna viktiga för att kunna fria oskyldiga och fälla skyldiga. Varför ska då myndigheternas definition av integritetsintrång hämma möjligheterna att förebygga eller lösa brott? Ska människors trygghetsbehov fortsätta att underprioriteras? ".

åke Andersson menar att lagen tar för mycket hänsyn till det personliga integritetsskyddet och menar att priset är för högt. Han jämför synen på integritetsintrång med den som många människor hade när bältestvång infördes för alla som färdas i bil.

"När vi kör bil gäller bältestvång, det är en självklarhet. Då det infördes på sjuttiotalet var det många som talade om integritetsintrång. Idag ifrågasätts inte lagen av någon. Säkerhetsaspekten väger över det integritetsintrång som många då hävdade att bältestvång var", skriver åke Andersson och summerar avslutningsvis sin syn på användningen av kameraövervakning på offentliga platser.

"Att vi har trygghetsskapande säkerhetskameror på gator och torg som används för att förebygga och upptäcka oönskade händelser samt identifiera eventuella brottsförövare är någonting gott, även om orsaken till behovet dem inte är lika bra. Så kan man också säga om bältestvånget i bilar som infördes på sjuttiotalet i Sverige".

För mer info om Trygghetskamerans dag 2016 – klicka här


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng