2013-08-20

Tio framtida utmaningar från MSB

Utvecklingen i samhället och i omvärlden påverkar vår förmåga att hantera olyckor och kriser, enligt MSB. Därför har man identifierat tio övergripande utmaningar för arbetet inom samhällsskydd och beredskap.
– Samhället förändras, den utsiktspunkt vi betraktar världen ifrån idag kommer inte att finnas kvar i morgon, MSB:s vision – ett säkrare samhälle i en föränderlig värld – kräver att vi redan idag börjar fundera kring och ställa frågor om framtiden, säger generaldirektör Helena Lindberg.

De tio utmaningar som MSB har identifierat, har ett ungefärligt tidsperspektiv upp till 20 år framöver och ger en bild av de frågor som är långsiktigt strategiskt viktiga att arbeta vidare med.

– Bland annat handlar det om att värna allmänhetens förtroende till offentliga aktörer, om att utveckla förmågan att kommunicera och anpassa samhället till det förändrade klimatet, säger Maria Wahlberg, analytiker på MSB.

I rapporten "övergripande utmaningar för samhällsskydd och beredskap" kan man läsa mer om de tio övergripande utmaningarna för arbetet inom området samhällsskydd och beredskap som MSB identifierat. Rapporten riktar sig till aktörer med verksamhet inom området samhällsskydd och beredskap i allmänhet och till dem som arbetar med långsiktiga frågeställningar och inriktning på området i synnerhet.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng