2020-10-01

Tillträdesförbud i butiker ser ut att bli verklighet

Tillträdesförbudet blir en viktig signal om att ett kriminellt beteende inte accepteras, menar Svensk Handel.

Butiker ska få rätt att porta de som notoriskt stjäl eller trakasserar anställda. Regeringen går vidare med förslaget om att införa ett tillträdesförbud. Svensk Handel som har drivit frågan länge välkomnar beskedet.

– Trots att de som stjäl och bråkar i våra butiker ofta är väl kända personer saknar butiken laglig rätt att förbjuda dem att komma tillbaka till butiken. Tillträdesförbudet blir en viktig signal om att ett kriminellt beteende inte accepteras, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

I en intervju med TV4 Nyheterna meddelade justitieminister Morgan Johansson (s) att regeringen kommer att föreslå en lagändring som innebär att en åklagare kan besluta om ett tillträdesförbud som ska gälla ett år, med möjlighet till förlängning. Den som bryter mot förbudet kan dömas till fängelse i sex månader.

–  Handelns företag måste få ett tydligare stöd från rättsväsendet i kampen mot kriminaliteten, även om mycket är kvar att göra är tillträdesförbudet ett steg i rätt riktning. Svensk Handel har drivit frågan under lång tid och det är glädjande att vi äntligen ser ut att nå framgång, säger Karin Johansson.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng