2017-10-05

Terrorhot driver marknaden för perimetersäkerhet

Segmentet videoövervakning beräknas leda marknaden för perimetersäkerhet mellan 2017 och 2022.

Segmentet videoövervakning beräknas leda marknaden för perimetersäkerhet mellan 2017 och 2022.

Den globala marknaden för Perimetersäkerhet förväntas växa från drygt 110 miljarder dollar 2016 till närmare 197 miljarder dollar år 2022. Den årliga tillväxttakten (CAGR) beräknas till 12,2% under perioden.

Uppgifterna kommer Marketsandmarkets, vars analytiker också hävdar att den höga tillväxttakten drivs på av de senaste årens ökning av terrorattacker världen över samt den starka tekniska utvecklingen inom videoövervakning. Dessutom förväntas ökad användning av internet of Things (IoT) bidra till tillväxten..

Baserat på olika säkerhetssystem har forskarna delat upp marknaden för produkter och tjänster inom perimetersäkerhetsområdet i följande tekniska segment: utomhuslarm, videoövervakning, passerkontroll, larmkommunikations- och rapporteringssystem samt övrig utrustning (staket och stängsel, belysning och lösningar för detektion av metaller, sprängämnen, droger, och kemikalier).

Segmentet videoövervakning beräknas leda marknaden för perimetersäkerhet mellan 2017 och 2022 då såväl handeln som industrin samt militära och försvarsrelaterade vertikalen ökar investeringarna i videoövervakning för att skydda organisationerna mot angrepp.

Den ökande förekomsten av brott, såsom stölder och rån, bidrar också till den höga tillväxttakten. Investeringarna i perimetersäkring avser skydd av såväl anställd personal som fysisk egendom och data/information.

Den stora efterfrågan på säkerhetssystem i stora och små detaljhandelsföretag syftar till att minska rån och lagerförluster. I finansiella institutioner och banker har behov av system för videoövervakning handlat mycket om att tillhandahålla säkerhet till byggnaderna, upprätthålla säker kontanthantering samt övervaka kund- och personalaktiviteter.

Den nordamerikanska marknaden för perimetersäkerhet är den globala dominanten under prognosperioden. Dess tillväxt hänförs till det ökande behovet av säkerhet mot terroristverksamhet, strikta regler för säkerhet, ökande illegal invandring och ökad kriminalitet samt den starka säkerhetsttekniska utvecklingen, enligt Marketsandmarkets.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng