2016-05-06

"Sverige och Norge ska kunna prata i kriser"

De nordiska länderna har sedan länge samarbetat för att stärka den gemensamma förmågan att förebygga och hantera olyckor och kriser. Nu förstärks samarbetet mellan Sverige och Norge.
– Det här är ett viktigt led i att stärka vår förmåga att hantera kriser över gränserna. Smidigare kommunikation skulle bland annat underlätta räddningstjänstorganisationernas arbete vid räddningsinsatser över gränsen, säger inrikesminister Anders Ygeman.
Samarbetet mellan Sverige och Norge omfattar flera områden för att åstadkomma effektiva räddningsinsatser över gränserna och för att optimera användningen av ländernas resurser. Genom att koppla ihop kommunikationssystemen Rakel och Nødnett möjliggörs det för samhällets hjälporgan att kunna kommunicera vid olyckor, kriser och andra händelser där resurser behövs.

– Förutom för räddningstjänstorganisationerna möjliggörs även kommunikation för polisen, tullen, ambulanssjukvården och även länsstyrelserna i respektive land, säger inrikesminister Anders Ygeman.

När avtalet är förhandlat kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att rapportera till regeringen som sedan fattar det formella beslutet om att MSB får ingå samarbetsavtalet med det norska Direktoratet for nødkommunikasjon.

Den 16 november kommer en övning i form av en buss- och bilolycka genomföras vid gränsområdet Jämtland-Trøndelag där man kommer att följa räddningsstyrkornas samverkan och kommunikation via Rakel och Nødnett.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng