2020-07-07

”Sverige behöver tunnelbanepolis”

Sverige behöver en regelrätt tunnelbanepolis, polisiära befogenheter för ”stop and search” och maximalt nyttjad kameralagstiftning. Det skriver SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M) i en debattartikel i SvD.

Trafikregionrådet och ordförande för SL, Kristoffer Tamsons (M), skriver artikeln på dagen 15 år efter terrorattackerna på tunnelbanan och bussar i London. Sedan millennieskiftet beräknas över 1 400 människor ha mist sina liv i terror som slagit mot kollektivtrafik och persontrafik. Antalet skadade under samma tid är nära 6 000 människor, skriver han.

Kollektivtrafiken har av regeringen pekats ut som ett särskilt potentiellt mål för terrorattentat och därför föreslår Tamsons tre årgärder: en regelrätt tunnelbanepolis, polisiära befogenheter för ”stop and search” samt ”maximalt nyttjad kameralagstiftning”. I Londons tunnelbana patrullerar drygt 2 000 tunnelbanepoliser och nyligen konstaterade forskare vid Cambridge University att brottsligheten kan minska med uppåt 20 procent med hjälp av tunnelbanepoliser, menar Tamsons och skriver: ” Polisiär närvaro i kollektivtrafiken i London är också avgörande i kampen mot terrorism men i Sverige är tunnelbanepolisen ett minne blott. Det är fel och riskfyllt. Sverige behöver återfå sin tunnelbanepolis och det snarast.”

I London används metoden ”stop and search”, vilket innebär att polisen ges utökade möjligheter att stoppa och visitera någon de har anledning att anta bär på något olagligt eller ett brottsverktyg och ofta i och runt kollektivtrafiken. ”Sverige behöver ha lagstiftning på plats som möjliggör för polis och åklagare att besluta om så kallad ”stop and search” i begränsade områden. Jag har därför lyft fram Stockholms kollektivtrafik som exempel på ett område där detta bör testas som första steg” skriver Tamsons.

Slutligen menar han att myndigheter, regioner och kommuner gemensamt måste agera för att maximalt nyttja den nya kameralagstiftningen.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng