2020-10-01

”Sverige behöver en cybersäkerhet i världsklass”

I dag inleds EU:s cybersäkerhetsmånad med syftet att öka kunskapen och dela erfarenheter för ett effektivare cybersäkerhetsarbete. Samtidigt skriver experter i ämnet en debattartikel om att cybersäkerhet måste omfatta hela den svenska ekonomins konkurrenskraft, inte bara försvars- och justitiedepartementens områden.

Ulrik Franke,  senior forskare Rise Research Institutes of Sweden, Patrik Sandgren,  ansvarig digitaliseringsfrågor Teknikföretagen och Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, har skrivit en debattartikel i Ny Teknik.

De menar att dagens ekonomi är beroende av en fungerande digital infrastruktur vilket innebär både möjligheter, och nya risker och sårbarheter som kan få stora konsekvenser för såväl enskilda företag som för ekonomin i stort. Vidare menar de att cybersäkerhetsarbetet fortfarande är i sin linda i stora delar av ekonomin och särskilt inom mindre företag: ”de som vill utnyttja att människor jobbar hemifrån, med nya rutiner och är beroende av digitala lösningar, har hittat nya sätt att komma runt våra säkerhetsåtgärder”.

Franke, Sandgren och Wernberg hänvisar till en ny undersökning bland svenska industriföretag som visar att samtidigt som 75 procent har anlitat konsulter och 30 procent har egen personal som arbetar med cybersäkerhet har ändå  knappt hälften någon cybersäkerhetsstrategi. Och mindre än vart femte företag har genomfört utbildningar eller övningar kopplade till cyberincidenter.

De tre oroas för att Sverige ska halka efter i cybersäkerhet och menar att det finns mycket att vinna på att belysa cybersäkerhet ur ett ekonomiskt perspektiv och skriver: ” Det saknas idag ett informationssäkerhetsekonomiskt perspektiv i svenskt cybersäkerhetsarbete. Förutom nationell säkerhet bör ekonomisk säkerhet och konkurrenskraft tas i beaktande och genomsyra lagar och regler. Att trygga möjligheten till säkra affärer och företags integritet i en digitaliserad ekonomi är inte bara en försvarspolitisk prioritet, det är också avgörande för den svenska ekonomins konkurrenskraft och långsiktiga välståndsskapande. För att lyckas måste dessa två perspektiv förenas.”


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng