2017-09-14

Svenskarna vill ha fler poliser, kameror och ordningsvakter

Åtta av tio svenskar tror att fler patrullerande poliser i närområdet skulle göra att fler kunde känna sig trygga ute. En av tre tror på fler ordningsvakter, 66 procent på bättre belysning och 65 procent på ökad kameraövervakning. Det visar en undersökning som Yougov gjort på uppdrag av säkerhetsföretaget Nokas.

Enligt Brottförebyggande rådet, Brå, oroar sig allt fler svenskar för att bli utsatta för överfall eller misshandel. Samtidigt rapporterar medierna allt oftare om grova våldsbrott med skjutvapen inblandade.

Yougov-undersökningen visar att åtta av tio svenskar tror att fler patrullerande poliser i närområdet skulle medföra att fler människor skulle känna sig trygga när de är ute. I åldersgruppen 61-64 år är det nästan lika många (79 procent) som menar att ökade möjligheter att kameraövervaka platser där många människor rör sig på kvällstid skulle hjälpa. Totalt tror 65 procent på ökad kameraövervakning.

– Det finns mycket som talar för att fler kameror skulle minska oroligheterna i storstadsförorterna. Samtidigt är det viktigt att inte ha en övertro till kameraövervakning. För att ge effekt är det avgörande att kamerorna kombineras med mänsklig närvaro, säger David Larsson, vd för Nokas.

Den yngsta åldersgruppen (18-29 år) är den som är mest positiv till fler ordningsvakter – 40 procent tror att fler ordningsvakter skulle öka tryggheten, jämfört med 32 procent bland svenskarna totalt. 65 procent skulle vilja se fler ordningsvakter/väktare i köpcentrum, 44 procent i bostadsområden och 57 procent i kollektivtrafiken.

– Att det är bland de unga som flest är positiva till fler ordningsvakter visar på en trend i samhället där man ser det som mer naturligt att säkerhetsföretagens medarbetare kompletterar polisens arbete. Vi ser oss gärna som Polisens förlängda arm till trygghet, men om ordningsvakter ska kunna bidra till ett tryggare samhälle är det viktigt att det är Polisen som har det övergripande ansvaret för ordningsvakternas arbete när det gäller polisiära uppgifter, säger David Larsson.

På frågan om vilka av polisens uppgifter som skulle kunna göras lika bra av ordningsvakter svarar svenskarna:

• övervaka den allmänna ordningen och säkerheten 69 procent

• Hindra störningar av allmän ordning och säkerhet samt ingripa 61 procent

• Ge allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp 60 procent

• Förebygga brott och andra störningar av allmän ordning och säkerhet 50 procent

Undersökningen visar vidare att 72 procent tror att fler patrullerande poliser i området skulle kunna vända den negativa våldstrenden. 61 procent tror på ökad satsning på brottsutredning och 57 procent på hårdare vapenkontroller.

Om de tillfrågade utsattes för något på stan tror de flesta att en privatperson mest sannolikt skulle ingripa, 43 procent. 30 procent tror inte att någon skulle ingripa. I tunnelbanan/i lokaltrafiken tror 37 procent av 18-29-åringarna att en ordningsvakt skulle ingripa. De flesta uppger att de känner trygghet när de ser en polis eller en ordningsvakt, 79 respektive 69 procent.

Fotnot:  Undersökningen gjordes i augusti 2017. Sammanlagt 1000 intervjuer genomfördes av Yougov via internet med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng