2014-09-18

Svenskarna anser inte att kameror är ett stort hot

<a href="https://www.flickr.com/photos/flem007_uk/4632603680/in/photolist-84niFf-4vQnT-g5kx-5b7m8i-AAgh3-c3rwyy-dEkdMo-oqd85Y-5cgmb9-7fB2mm-5dPAqg-dTo6hR-4QLR1y-cPZ25o-5qMEXw-7VmA3Q-j4snnR-cyKQtj-6P8JDd-5qHivR-8jb41w-qG6fm-4mhdxC-3nifg-ase44i-4EJGyQ-8F4usU-85TQbh-7JFoSo-5em1L-4HiB6W-369nqV-8g5XMJ-cuRSAE-kycoEs-oL8TJV-7b1pvY-bnw76W-45TYnJ-cbKKVm-4EJG1m-kzBWkP-jEJ3q-7NBpN9-6ggAP8-fLM1RG-pAxok-4VWY5F-6cibgx-5hEoWd">Foto</a> av Mike_fleming, licenserad under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA 2.0</a>

<a href="https://www.flickr.com/photos/flem007_uk/4632603680/in/photolist-84niFf-4vQnT-g5kx-5b7m8i-AAgh3-c3rwyy-dEkdMo-oqd85Y-5cgmb9-7fB2mm-5dPAqg-dTo6hR-4QLR1y-cPZ25o-5qMEXw-7VmA3Q-j4snnR-cyKQtj-6P8JDd-5qHivR-8jb41w-qG6fm-4mhdxC-3nifg-ase44i-4EJGyQ-8F4usU-85TQbh-7JFoSo-5em1L-4HiB6W-369nqV-8g5XMJ-cuRSAE-kycoEs-oL8TJV-7b1pvY-bnw76W-45TYnJ-cbKKVm-4EJG1m-kzBWkP-jEJ3q-7NBpN9-6ggAP8-fLM1RG-pAxok-4VWY5F-6cibgx-5hEoWd">Foto</a> av Mike_fleming, licenserad under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA 2.0</a>

En undersökning från Lunds universitet visar att 80 procent av svenskarna inte i hög grad anser att kamerabevakning på offentliga platser är ett hot mot den personliga integriteten.
Förfrågan om att delta i undersökningen sändes ut via e-mail till 1193 respondenter, varav 1118 besvarade den. Urvalet hade en jämn fördelning avseende kön och ålder och drogs slumpmässigt från CINT CPX (Cint Panel eXchange) som består av omkring 400 000 individer i Sverige vilka representerar ett riksgenomsnitt av befolkningen.

Frågan som ställdes var: "i vilken grad anser du att kameraövervakning av offentliga platser riskerar att inkräkta på mäniskors personliga integritet?". Svarsalternativen var "i hög grad", "varken eller" och i låg grad.

59 % svarade att kamerabevakning i bara låg grad är ett hot mot mot den personliga integriteten. 21 procent svarade "varken eller" och endast 20 % av respondenterna ansåg att kamerabevakning i hög grad riskerar att inkräkta människors personliga integritet.

Kvinnorna var något mer positiva än männen – 15 av de kvinnliga respektive 24 procent av de manliga respondenterna ansåg att säkerhetskameror inkräktar på den personliga integriteten.

Se också:

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan