2016-07-27

Svenskar prioriterar trygghet vid beslut om kamerabevakning

Svar på frågan: Vad tycker du bör prioriteras när det gäller beslut om kameraövervakning?

Svar på frågan: Vad tycker du bör prioriteras när det gäller beslut om kameraövervakning?

86 % av svenskarna anser att medborgarnas trygghet och effektivare brottsbekämpning bör prioriteras när det tas beslut om kameraövervakning. Endast 12 % menar att medborgarnas personliga integritet bör prioriteras. Det visar en undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av SSF Stöldskyddsföreningen.
SecurityUser.com har tidigare rapporterat om att majoriteten av kommunpolitikerna prioriterar medborgarnas trygghet och effektivare brottsbekämpning vid beslut om kameraövervakning. Nu visar en annan undersökning från Demoskop, beställd av SSF Stöldskyddsföreningen, att den åsikten är ännu vanligare hos allmänheten.

Ju yngre man är desto mer vill man att den personliga integriteten bör prioriteras. Bland dem under 26 år är det 21 %, motsvarande andel bland dem över 64 år är 5 %. Kvinnor är mer för att tryggheten och effektivare brottsbekämpning bör prioriteras, 90 % jämfört med 83 % bland männen.

I storstäderna är man mer för att prioritera den personliga integriteten (15 %). Det är relativt stora skillnader mellan olika väljargrupper. Bland vänsterpartister och miljöpartister är det 39 % respektive 21 % som vill prioritera den personliga integriteten medan motsvarande andelar bland moderater och sverigedemokrater är 5 % respektive 6 %.

Många anser att köpcentrum, kollektivtrafiken, skolor och utomhustorg ska kameraövervakas. Mellan 67 % och 78 % tycker dessa platser generellt sett ska kameraövervakas i deras kommun för att öka tryggheten för medborgarna.

Det råder lite större osäkerhet kring huruvida idrottshallar, kommunhus, konserthus och bibliotek generellt ska kameraövervakas. Mellan 28 % och 45 % tycker dock det.
Det är bara 3 % som inte tycker att några platser ska kameraövervakas.

Det är små skillnader i uppfattning beroende på vilken ortstorlek man bor på förutom när det gäller kollektivtrafiken där 87 % av storstadsborna vill att den ska kameraövervakas, men "bara" 65 % av landsortsborna tycker det.

SD-väljare vill att allt ska kameraövervakas mer än vad andra tycker och vänsterpartister är mer restriktiva än andra. Ju större oro man känner för att bli utsatt för brott på olika platser desto fler platser vill man kameraövervakas.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng