2009-06-16

Svenska säkerhetssystemet TAC Proaxess nu med HID-läsare

Med ny läsarfunktionalitet i ett samarbete med HID och utökade möjligheter till samverkan med övriga fastighetsautomationssystem utvecklas passersystemet TAC Proaxess i takt med marknadens behov.
Versionen av TAC Proaxess som nu lanseras för den svenska marknaden finns tillgänglig med läsaren LE90QI, en kombination som skapar nya möjligheter med högre och samtidigt flexiblare säkerhet. LE90QI utvecklas i samarbete med HID, som är en av värdens största tillverkare av kortläsare och kort. Enligt TAC görs i och med detta en robust läsare med den senaste tekniken tillgänglig för den svenska marknaden.

Läsaren kommer med kommunikationsprotokollet iCLASS vilket ger ökad säkerhet genom DES/Triple DES-kryptering. Fördelar med iCLASS sägs vara att det är användarvänligt och bekvämt att kommunicera samtidigt som iCLASS även ger större tillgänglighet och tillförlitlighet.

TAC Proaxess har funnits på marknaden sedan 1988 som ett väl beprövat passersystem för svenska förhållanden och inte minst för kunder med specifika krav. Inom ramen för TAC har systemet utvecklats och är idag ett modernt passersystem med hög funktionalitet och möjlighet till samordning med övrig fastighetsteknik. TAC Proaxess utvecklas kontinuerligt för att möta marknadens behov och tillgodose de krav och förväntningar som finns på ett modernt passersystem i Sverige.

Den kontinuerliga utvecklingen av passersystemet TAC Proaxess syftar bland annat till att skapa större möjligheter till samordning mellan passersystemet och övriga fastighetstekniska system. Från TAC menar man att det är genom dylik samverkan som effektivitet och lönsamhet skapas. En samordning mellan passersystem och övrig fastighetsautomation kan skapa funktionalitet som annars inte är möjlig, funktionalitet som på ett tydligt och påtagligt sätt stödjer verksamheten som bedrivs i en fastighet.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng