2019-02-02

Svenska och finska blåljusaktörer ska kunna kommunicera i varandras nät

Sverige och Norge var först ut i världen med att koppla samman två länders radiokommunikationssystem Rakel och Nødnett. Nu ska även svenska och finska blåljusaktörer kunna kommunicera i varandras nät genom att koppla samman ländernas kommunikationssystem.

– Detta är ett viktigt led i att stärka vår förmåga att hantera olyckor, kriser och andra händelser över landgränsen. Effektivare och säkrare kommunikation för exempelvis polis, räddningstjänst och ambulans möjliggör att insatser kan ske snabbare och effektivare, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I veckan beslutade regeringen att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ingå samarbetsavtal med finska Erillisverkot som ansvarar för kommunikationssystemet Virve som är Finlands motsvarighet till svenska Rakel. De båda näten har sammankopplats genom ett gränssnitt som gör det möjligt för blåljusaktörer i Sverige och Finland att kommunicera via sina egna radioterminaler inom och mellan de båda näten då resurser från grannlandet behövs.

Sammankopplingen är en av flera åtgärder som regeringen har genomfört för att öka det nordiska samarbetet i händelse av kris. I september 2018 undertecknade Sverige och Norge ett avtal om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer. När avtalet har genomförts i svensk rätt kommer det att stärka Sveriges förmåga att bekämpa terrorism och göra det möjligt för svensk polis att samarbeta med norska särskilda insatsgrupper på samma sätt som man sedan sommaren 2017 kan samarbeta med EU-länders insatsgrupper.

MSB avser lansera sammankopplingen av Rakel och Virve den 7 februari.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng