2014-05-19

Svenska COBS levererar teknik till överfallslarm i belgiskt fängelse

Det toppmoderna fängelset Poort van Beveren valde genom Ooperon ett IP-DECT system från COBS för att trygga de anställda med överfallslarm och kritisk kommunikation. Poort van Beveren är ett helt nybyggt fängelse i Belgien som består av fyra byggnader på totalt ca 30 000 m².
Byggnaden för de intagna består av fyra avdelningar, en avskärmad del för nyinkomna och en annan för dem som anses kunna utgöra en fara för sig själva eller andra. övriga två avdelningar har öppna ytor där de intagna kan röra sig fritt under vissa tider. Här finns utrymmen för bland annat träning, matlagning eller avkoppling. Fokus ligger på återanpassning till samhället och de intagna har även tillgång till vissa online-tjänster genom det specialutformade systemet Prison Cloud.

Arbetsmiljön på en anstalt kan vara tuff och innebära vissa risker, det krävs därför att personalen snabbt får information om larm och att de snabbt kan komma i kontakt med kollegor, vakter och övriga omvärlden. För att uppfylla dessa krav fick holländska säkerhetsföretaget Ooperon det prestigefyllda uppdraget att leverera Poort van Beverens system för larm och telefoni.

Ooperon är experter på kommunikations- och säkerhetslösningar, de jobbar med starka, väl beprövade produkter som är speciellt anpassade till säkerhetskrävande miljöer som inom kriminalvården. För att säkra Poort van Beveren-anläggningens interna kommunikation valde Ooperon att installera ett trådlöst IP-DECT system från COBS med redundanta centralenheter, ungefär 200 basstationer och 150 larmtelefoner med positionering. DECT är en pålitlig teknik med skyddade frekvenser utan några störningar, telefonerna är extremt robusta och tåliga, utvecklade med fokus på personlig säkerhet.

COBS telefoner kan fås med alla funktioner man kan tänka sig för att säkra de anställda, bland annat överfallslarm, rycklarm, fallarm, positionslarm samt larm då användaren börjar springa eller inte rört sig under en viss tid. För högsta möjliga säkerhet har man kompletterat systemet med positionering, vilket innebär att man snabbt kan se exakt var den som larmat befinner sig.
- Vi har genomfört den här typen av installationer via utvalda partners till bland annat kriminalvård och rättspsykiatri inom flertalet länder i Europa. Vi är glada och stolta över att nu även få leverera denna lösning, säger Sören Erlandsson VD på COBS AB.

COBS är ett av Sveriges ledande företag inom larm- och meddelandehantering för trådlös kommunikation. Med utgångspunkt mobilitet har bolagetutvecklat en rad olika funktioner med fokus på säker och trygg kommunikation. Idag har COBS AB cirka 40 000 användare i Sverige och Europa, och har till dags datum installerat över 4000 kommunikationslösningar. Kunderna återfinns inom säkerhetskrävande miljöer såsom hälso- och sjukvården, industrin, kriminalvården och handeln.Försäljningen sker genom vår egen försäljningsorganisation samt via återförsäljare och partners i Sverige och Europa, där COBS finns representerade i 11 länder.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng