2010-05-12

Svensk Handel vill avskaffa begreppet snatteri

Stöld ska kallas för stöld. Svensk Handel har därför drivit frågan om att begreppet snatteri ska ersättas med stöld, något som Alliansen nu föreslår i sitt nya brottsprogram.
Alliansens förslag om ett hårdare regelverk syftar till att komma åt de organiserade ligor som upprepade gånger stjäl i butiker. Yngre personer som stjäl för första gången ska få stöd och hjälp för att undvika en fortsättning på brottets bana.

Svensk Handel anser dessutom att en serietjuv ska kunna portförbjudas av handlaren. Svensk Handel kräver därför en lagändring då rätten att portförbjuda individer upphörde 1995 i och med en dom i Högsta domstolen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng