2017-04-21

Svensk Handel uppmanar butiker att anmäla stölder

Var 15:e sekund stjäls det något från en svensk butik. För att sätta ljus på problemet med stöldbrott mot landets butiker arrangerar Svensk Handel Säkerhetsveckan. Från och med måndag och under hela vecka 17 (24 april – 30 april) uppmanas handlare att anmäla alla brott som sker i butik.
Varje år begås cirka 2 miljoner stöldbrott, till ett värde av 4,6 miljarder kronor, i svenska butiker. Endast två procent av brotten polisanmäls och mörkertalet är stort.

– Butiksstölder är ett omfattande samhällsproblem som drabbar landets butiker varje dag. Beslutsfattare och rättsväsendet måste ta problemet på allvar och vidta kraftfulla åtgärder för att stoppa brottsligheten som drabbar handeln, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Utöver att stora ekonomiska värden går förlorade är det en fråga om handlarnas och butiksmedarbetares arbetsmiljö och säkerhet.

– Ytterst handlar det om att butiksägare och medarbetare ska känna sig trygga när de vistas i butiken. På vissa platser har vi tyvärr tvingats vittna om hur brottsligheten gått så långt att butiker tvingats slå igen. Det är en oacceptabel utveckling, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

För att underlätta anmälningsprocessen har Svensk Handel lanserat en ny app där handlarna kan anmäla stöldbrotten direkt i mobilen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng