2014-06-21

Svensk handel ser positivt på kameralagen

Per Geijer är Svensk Handels säkerhetschef. (Foto: Björn Mattisson)

Per Geijer är Svensk Handels säkerhetschef. (Foto: Björn Mattisson)

Allt fler och bättre kameror monteras upp i butiker och affärer över hela landet. Svensk Handels drygt 12 000 medlemsföretag har varit övervägande positiva till den nya kameraövervakningslagen som infördes förra sommaren. Men hur lagen och det ökade antalet kameror har påverkat svinn och snatteristölder i praktiken är ännu för tidigt att säga, menar Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer i senaste numret av papperstidningen SecurityUser.
Hur ställer du dig till den nya kameralagen som infördes 1 juli 2013?
– Att kameror har en avskräckande effekt på exempelvis snatteri är ju väl känt sedan tidigare. Den nya lagen ökar möjligheten att använda kameror på ett mer effektivt sätt. Bland annat kan de nu täcka större ytor i butikerna än tidigare och det är positivt.

Men har ni några siffror på hur fler kameror verkligen minskat antalet butiksstölder?
– Nej, det är för tidigt. Lagen är ju ganska ny och vi behöver få lite mer tid på oss för att kunna utvärdera effekterna.

Vad är det som är så bra med den nya lagen?
– Lagen har inneburit att byråkratin och tillståndsgivningen har förenklats eftersom man inte behöver gå till länsstyrelsen i varje enskilt fall. Faktum är att många handlare redan hade satt upp kameror i sina butiker innan den nya lagen fanns. I många fall borde nog egentligen ett tillstånd ha krävts. Men det här visar att det sedan länge har funnits ett stort behov av kameraövervakning som ett av flera verktyg för att få bukt med snatteri och svinn.

Era medlemmar har alltså en hög tilltro till kameror?
–Det är ju välkänt att de har en avskräckande effekt och är ett effektivt verktyg för att identifiera förövarna och kunna reda ut vad som egentligen har hänt. Men ännu finns det inga exakta beräkningar på vad den nya kameralagen haft för effekt på snatteri och svinn.

Men om man drar på sig en mask eller har en lågt sittande keps så klarar man sig undan kamerorna hur avancerade de än är, eller?
– Maskeringsproblematiken finns där, så är det. Men man kan inte bara gå in maskerad i en butik utan att dra på sig uppmärksamhet från andra kunder eller butikspersonal. Då kommer sannolikt någon att reagera.

Sedan handlar det också om hur och var kameror placeras. Kan du utveckla det?
– Före den nya lagen fanns det ju många begränsningar och regler som styrde var och hur kameror fick placeras, till exempel bara vid entrén och över kassalinjerna. Nu kan en handlare också montera kameror som övervakar hela butiksytan. Det innebär en betydligt bättre överblick och möjlighet att dokumentera rörelsemönstret hos en butikstjuv. Man kan följa förövarens väg genom butiken. Tidigare kunde vi ofta bara dokumentera när en butikstjuv kom in i butiken och sedan gick ut. Då satt ju kamerorna ofta i entrén. Så därför har antalet kameror nu ökat och den trenden kommer fortsätta.

Hur kan ni bistå polisen i deras brottsutredningar när det gäller snatteri?
– Vi hjälper ofta till med identifieringen. En rånare som varit maskerad i guldbutiken har kanske varit inne på närbutiken innan, passerat bankomaten på gatan eller åkt buss. Vid alla dessa tillfällen har man varit omaskerad och genom att jämföra bilder kan polisen få en bra bild av någon som behöver utredas vidare.

Resten av intervjun kan läsas i det senaste numret av SecurityUser, tillgänglig här.

Av: Tom von Sivers

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng