2014-01-13

Svensk Handel saknar förslag om tillträdesförbud

Svensk Handel beklagar att utredningen om straffrättsligt skydd för egendom inte vill ge butiker rätt att porta snattare.
Den 18 december överlämnades utredningen "Ett stärkt straffrättsligt skydd för egendom" till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen har vägt fördelar och nackdelar med att införa en ny lag om tillträdesförbud till butiker. Svensk Handel vill att en sådan lag införs som gör det möjligt för handlare att porta återfallsförbrytare från butikerna.

Utredningens bedömning är att det finns skäl som talar både för och emot att införa en sådan lag, men att de principiella skälen emot är starkare. Därför landar utredningen i att lagen inte bör ändras. Trots det finns det en alternativ lösning i utredningen om hur en lag skulle kunna se ut.

– Vi är besvikna. Det finns en stor frustration och uppgivenhet bland handlare över att de inte kan hindra personer från att begå upprepade brott i butikerna. På liknande sätt som huliganer kan stängas ute från fotbollsarenor borde butikerna ha rätt att freda sig, säger Anders Thelin.

Anders Thelin har som Svensk Handels expert i utredningen lämnat in ett särskilt yttrande med sin avvikande mening avseende förslaget om tillträdesförbud.

Utredningen har även haft i uppdrag att se över lagstiftningen om snatterier och butiksstölder. Bland annat föreslås att ordet snatteri stryks ur lagen och ersätts med begreppet "ringa stöld". Svensk Handel har länge drivit på för en förändring och ställer sig bakom förslaget.

– Ordet snatteri för tankarna till obetydliga tillgrepp av till exempel en chokladkaka eller en läsk. Men eftersom domstolarna har bestämt att stölder för ända upp till 1 000 kronor ska benämnas som snatteri är det inte längre det bagatellartade brott som ordet ger sken av, säger Anders Thelin.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng