2016-10-06

Svensk gymnasieskola övade hantering av skolskjutningar

De la Gardiegymnasiets krisledning har övat för att öka förmågan att hantera skolskjutning.
övningen den 29:e oktober delades in i fältmoment kring utrymning och inrymning, samt en simuleringsövning av potentiella situationer med mjukvara från risk- och krishanteringsföretaget 4C Strategies som övningens motor, samt stöd av experter från polisen, brandkåren, Lidköpings kommun och närliggande kommuner.

– En plan får aldrig bara vara ett dokument. Den måste vara en självklar medvetenhet i vardagen. Att vara riskmedveten förkortar reaktionstiden och minskar risken för felbedömningar. Vi arbetar för att göra det sårbara samhället mindre sårbart genom att hjälpa skolor och andra aktörer att förebygga det man kan, förbereda sig på resten och agera när så krävs, säger Jonas Dalén, konsult på 4C Strategies.

även säkerhetssamordnare från grannkommuner och observatörer från bland annat Räddningstjänsten följde övningen i Lidköping.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng