2019-11-12

Svenonius: Stöldligornas härjningar i Sverige måste stoppas

Tullverket måste få utökade befogenheter och resurser. Regeringen bör också skärpa straffen, menar Irene Svenonius (M) Regionstyrelsens ordförande, Region Stockholm

"Ett större fokus måste läggas på slå undan benen för den organiserade brottslighetens affärsmöjligheter", skriver Irene Svenonius (M), Regionstyrelsens ordförande, Region Stockholm, i SSF:s tidning Tryggare Samhälle. Nu publicerar Securityuser.com artikeln i sin helhet.

Många är de som kommit hem från en efterlängtad semester och upptäckt att stöldligor har länsat hemmet. På samma sätt är det många som redan i våras fått sommarplanerna grusade av kriminella som stulit deras båtmotor och i farten vandaliserat deras båt. Faktum är att de utländska stöldligorna uppskattas stå för åtminstone 50 procent av bostadsinbrotten i landet och samtidigt ungefär 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner.

Ett inbrott i hemmet är inte bara en förlust i kronor och ören, utan är också en djup kräkning av den personliga integriteten - i sitt hem ska man kunna vara trygg. Vi rör oss nu mot en situation där tryggheten är den viktigaste frågan vid bostadsköp samtidigt som marknaden för hemlarm växer rekordsnabbt. När stölderna ökar så går försäkringspremien upp, vilket drabbar alla försäkringstagare – inte bara de som direkt får sina liv påverkade av stölderna.

Tullen fokuserar idag i stor utsträckning på införsel av olika varor till Sverige – det är bra. Men vi måste också ha betydligt bättre kontroll på vad som förs ut ur landet. En lastbil som är fullastad av båtmotorer och bildelar eller en container full av jordbruksmaskiner på en färja på väg till Baltikum borde väcka en del misstankar. Det gör det kanske också, men tullanställda har begränsade möjligheter att ingripa.

Idag har en tulltjänsteman inte någon befogenhet att hindra en person eller stoppa ett fordon med misstänkt stöldgods vid Sveriges gräns. Polis måste tillkallas. Därför föreslår Moderaterna att Tullverkets tjänstemän ska få befogenhet att stoppa och genomsöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods, utan att polisen måste vara närvarande.

Samtidigt borde Tullverket organisatoriskt ligga under justitiedepartementet och inte finansdepartementet för att lägga ett större fokus på att förhindra brott. Det finns ny teknik idag som enkelt kan scanna hela lastbilar och ansiktsigenkänning som snabbt kan hitta dömda förbrytare bland tusentals andra. Det är teknik som borde få användas där vi vet att en stor del av stöldgodset lämnar Sverige.

Faktum är att de kriminella obehindrat använder den svenska transportinfrastrukturen som vilket hederligt företag som helst, det handlar om hamnar, broar och postväsendet. Vad som är än mer provocerande är den mängdrabatt som gör att brottslingarna blir dömda för sitt första inbrott, men inte för alla de som kommer efter. Åker tjuvar fast och knyts till många inbrott, påverkar det inte straffets omfattning. Det finns helt enkelt ingen riskpremie för yrkeskriminella och straffet ökar inte för fler brott som begås.

Internationella stöldligor som härjar i Sverige är välorganiserade och fungerar som vilka företag som helst. Självklart ska brotten utredas av polis åtal väckas av åklagare och domar avges i domstol, men ett större fokus måste läggas på slå undan benen för den organiserade brottslighetens ”affärsmöjligheter”. Det är dags att regeringen tar ansvar och täpper till hålen som gör det så lukrativt att närmast yrkesmässigt begå brott i Sverige och skärper straffen.

Irene Svenonius (M)
Regionstyrelsens ordförande, Region Stockholm


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng