2020-06-06

Stort intresse för låsteknikerutbildning

Under våren tecknades ett centralt avtal mellan SLR och Movant gällande vuxenutbildningen för låstekniker – och det tog inte lång tid innan utbildningen visade ett femtiotal ansökningar.

SLR menar att det är mycket positivt eftersom branschen är i behov av ett stort antal kommande låstekniker i framtiden. Med start i augusti kommer 16 elever påbörja studierna, som sträcker sig över ett års tid och innefattar både praktiskt lärande och skolförlagd utbildning. 

Det stora intresset för utbildningen skapar en utmaning – där hjälp behövs från låsföretagen i Stockholm för att ge eleverna rätt kompetens, menar SLR.

– Det är jättekul att så pass många vill utbilda sig till låstekniker. Nu hoppas jag på att företagen ska visa lika stort intresse. Vi har kursstart i augusti och till dess ser vi att vi har tillräckligt många företag för att erbjuda eleverna de bästa förutsättningarna, säger Jessica Dahlin, rekryteringssamordnare på SKS Stockholm. 

Utbildningen är formad efter branschens riktlinjer och innefattar både praktisk utbildning vid SLR-anslutna företag och skolförlagd utbildning. SLR kommer därför ansvara för genomförandet av undervisningen i yrkesrelaterade kurser och betygsättningen av dessa, bistå med utbildningsmaterial och vara ett stöd avseende utbildningslokaler.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng