2020-07-23

Stort intresse för trojaner, bakdörrar och trojan-droppers

Nästan tre fjärdedelar (72 procent) av sökningarna och analyserna i Kasperskys portal med gratis information om cyberattacker är relaterade till trojaner, bakdörrar och så kallade trojan-droppers, som installerar andra skadliga objekt. Detta skiljer sig markant från vilka typer av skadlig kod som är mest utbredda.

Kaspersky har sammanställt statistik om sökningar i företagets Threat Intelligence Portal, som tillhandahåller gratis information om cyberattacker och insikter som samlats in av Kaspersky under mer än 20 år. Företaget noterar att trojaner är ett vanligt hot, men bakdörrar och trojan-droppers står bara för 7 respektive 3 procent av alla blockerade hot i Kasperskys endpoint-produkter. Anledningen till detta kan vara att intresset är stort, hos säkerhetsanalytiker och forskare, för att analysera vissa typer av hot mer i detalj.

– Antalet förfrågningar och sökningar på virus är mycket lågt, mindre än en procent, trots att de traditionellt sätt är bland de mest utbredda hoten, säger Denis Parinov, Acting Head of Threats Monitoring and Heuristic Detection, på Kaspersky.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng