2010-11-30

Stora risker i butiksarbete

Sju av tio butiker saknar ett slutet kassasystem. Fyra av tio butiker säkerhetsutbildar inte personalen. Två av tio butiker uppger att de inte undviker ensamarbete. Det visar en säkerhetsenkät om butiksrån som Handels gjort.

För att få en bild över vilka åtgärder arbetsgivarna vidtar för att förhindra rån, hot och våld och förbättra arbetsmiljön har Handels gjort en säkerhetsenkät. 2606 butiker runt om i landet där butikspersonal, skyddsombud och butiksägare har svarat på frågor om säkerhetsarbetet.

- Resultatet är oroväckande. Det är inte acceptabelt att människor ska behöva vara rädda eller känna oro på sin arbetsplats. Därför är det av största vikt att arbetsgivare, fackförbund och politiker gör allt för att minska risken för butiksrån, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

I samarbete med bland annat Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och polisen tagit fram ett säkerhetsprogram, 13-punktsprogrammet "Skydd mot rån i handeln", för att skapa goda säkerhetsrutiner. På frågan om butiken är certifierad enligt 13-punktsprogrammet uppger sex av tio att deras butik inte är säkerhetscertifierad. I dagligvaruhandeln är det tre av tio som uppger sig vara certifierade, medan två av tio i fackhandeln.

- Som framgår av undersökningen finns det mycket arbete kvar att göra för att butikerna ska nå upp till tillräckligt ansvarstagande vad det gäller säkerhetsfrågor, säger Lars-Anders Häggström i en kommentar till undersökningen.

På Handels vill man att fler butiker ska ha slutna kontanthanteringssystem, men det tar tid att få alla butiksägare att vilja investera i detta. Man har föreslagit en lag om kontanthanteringssystem.

Man driver också frågan om minskat ensamarbete, högre säkerhetskunskap bland butiksägare och personal samt att alla butiker ska säkerhetscertifiera sig enligt 13-punktsprogrammet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng