2011-04-06

Stöldskydd kan bli krav

Försäkringsbolagen och Maskinleverantörerna diskuterar just nu ett eventuellt framtida krav på elektroniskt stöldskydd på nya entreprenadmaskiner.
– I så fall ställer man krav på att det från och med en viss årsmodell ska finnas immobiliser (elektronisk startspärr) för att få teckna en stöldförsäkring hos ett svenskt försäkringsbolag, säger Lars Nilsson, chef för Trygg Hansas skadeförebyggande verksamhet på motorsidan.

Men på branschföreningen Maskinleverantörerna är man tveksamma till en speciallösning bara för Sverige, uppger lantbrukets affärstidning ATL.

– Vi anser att det är en fördyrande åtgärd och egentligen något mellan maskinägarna och försäkringsbolagen, säger Björn Bäckström, vd på Maskinleverantörerna.

Maskinleverantörernas inställning är att avvakta en internationell standard för stöldskydd i maskiner. Fram tills dess ska varje kund få bestämma om man vill ha det eller inte.

– Vår principiella ståndpunkt är att om Sverige skiljer sig från övriga världen så blir det fördyrande, säger Björn Bäckström.

Trygg Hansa menar å andra sidan att det är fullt möjligt att skapa nationella regler, och tar Holland som exempel.

– Där har man redan det här kravet från försäkringsbolagen. Det innebär att i stort sett alla maskiner som levereras till Holland har den här utrustningen. Så det är inget nytt för leverantörerna, säger Lars Nilsson på Trygg Hansa, som tror att ett krav från de svenska försäkringsbolagen kan komma inom något år.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng