2020-08-20

Stockholms Rådhus investerar i nytt brandlarm

Montering av multikriteriedetektor i Stockholms Rådhus

Just nu pågår slutfasen av installationen av ett nytt brand- och utrymningslarm inom Stockholms Rådhus. Elektroskandia levererar ett nytt Securifire 3000 system som integreras med samplande enheter, trådlösa detektorer och ett grafiskt presentationssystem. 
Rådhuset i Stockholm är säte för Stockholms tingsrätt och ansvarig för förvaltningen av byggnaden är Specialfastigheter.

Det är Combi El & Teleservice som utför byte av brandlarmsystemet ihop med Elektroskandias partner Seal Scandinavia, som är anläggarfirma på bland annat Securifire-produkterna.

– Det gamla systemet som installerades 2009 kunde inte längre utvecklas och inte heller erbjuda den höga säkerhetsnivån som fastighetsförvaltaren Specialfastigheter ställer på ett nytt brand- och utrymningslarm säger Anders Lindgren, säljare och behörig ingenjör på Seal Scandinavia.

Använder befintligt kablage och befintliga larmdon
Då fastigheten är byggnadsminnesmärkt är det viktigt att gå varsamt fram vid installationer. Combi El & Teleservice och Seal Scandinavia såg stora fördelar i projekteringsstadiet att kunna använda befintligt kablage och behålla befintliga larmdon.

– Utifrån detta valde vi att byta till Elektroskandias brandlarm Securifire. Systemet är väl beprövat, uppfyller alla krav och dessutom känner vi oss trygga med Elektroskandias logistik. En annan fördel är att Securifire har märkt sina detektorer med en QR-kod, vilket gör att vi kan använda vår app ”Slingscanner” som förenklar och förkortar driftsättningstiden betydligt, säger Anders Lindgren.

Pågående verksamhet en utmaning
Projektet var mycket stort och en utmaning var också att det var pågående verksamhet i fastigheten under hela installationstiden.

– Vi insåg tidigt att det här var ett arbete som krävde mycket planering och förarbete för att kunna genomföras på rimlig tid. Innan projektet startade bjöd vi därför in till ett möte med representanter från brandkonsulten, hyresgästen Domstolsverket, Specialfastigheter och Securitas. Securitas väktare är de som handhar brandlarmet om det löser ut och under bytet skulle det vara dubbla system, dubbla ritningar och paneler. Vi gick igenom hur vi tänkt att lägga upp vårt arbete och alla fick komma med synpunkter. Det här blev en bra start och innebar att bytet av brandlarm gick så smidigt som möjligt, berättar Anders Lindgren.

Adressering via app sparade tid
En annan viktig bit i förberedelsearbetet var att SEAL Scandinavia med hjälp av sin app kunde skanna QR-koderna på varje detektor/enhet och därigenom koppla rätt detektor/enhet till rätt sektion/adress på serviceritningen. Det sparade mycket tid och innebar att adresseringen redan var klar innan installationen/bytet påbörjades. En bra lösning speciellt i detta projekt då detektorslingan som byttes måste vara igång samma dag.

– Det nya brandlarmet omfattar 5 st Securifire centralapparater i nätverk med tillhörande paneler ute i anläggningen, cirka 1000 multikriteriedetektorer, några trådlösa detektorer, 50  larmknappar, två samplingscentraler och fyra linjerökdetektorer, säger Anders och fortsätter:

– Samplingscentralerna är till det aspirerande systemet som är uppe i tornet på byggnaden. Här kunde vi, efter rengöring, använda de befintliga samplingsrören. På grund av hög takhöjd och långa sträckor används linjerökdetektorer på mellannivåer i den stora ljusgården. I arbetet har vi kompletterat med cirka 60 detektorer, där det tidigare saknades och dessutom har vi flyttat cirka 35 detektorer och larmdon. För bästa överblick och hantering av det stora systemet har vi även kompletterat anläggningen med det grafiska presentationssystemet Alvis.

– Det är flera personer från Seal Scandinavia som har haft stor delaktighet i projektet och dess framgång. Vår projektledare Fredrik Karlsson och våra tekniker på plats, Andreas Lundqvist och Linda Ivering, samt vår konstruktör Johnny Levin har gjort ett utmärkt jobb, från projektering till genomförande.

– Vi påbörjade projektet i november förra året och beräknar vara klara i slutet av juni. Arbetet har gått väldigt bra med minimal påverkan av pågående verksamhet inom Rådhuset, vilket gör att man känner sig extra glad och stolt, avslutar Anders Lindgren.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng