2020-12-23

Stärkt skydd för betalningsverktyg

Den nya straffbestämmelsen kan till exempel tillämpas när gärningsmannen genom att vilseleda målsäganden har lyckats koppla sin betalningsapp till målsägandens bankkonto.

Regeringen överlämnade i går en propo­sition till riksdagen med förslag på en ny straff­bestäm­melse som ska skydda moderna betalnings­verktyg, till exempel betalnings­appar, mot gärningar kopplade till bedrägerier och förfalsk­ningar.

För att stärka skyddet för betalningsverktyg behövs ytterligare åtgärder menar regeringen och föreslår därför att ett nytt brott införs i brottsbalken som ska ge betalningsverktyg ett starkare skydd.

– Det finns flera moderna betalningsverktyg som används i allt större utsträckning. Syftet med regeringens förslag är att värna om människors förtroende för de här lösningarna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Det nya brottet ska benämnas olovlig befattning med betalningsverktyg respektive grov olovlig befattning med betalningsverktyg och ska komplettera brottsbalkens befintliga straffbestämmelser på området. Straffskalan ska sträcka sig från böter till fängelse i högst sex år.

Den nya straffbestämmelsen kan till exempel tillämpas när gärningsmannen genom att vilseleda målsäganden har lyckats koppla sin betalningsapp till målsägandens bankkonto. Även försök och förberedelse till det nya brottet ska vara straffbart.

Lagändringarna utgör led i genomförandet av ett EU-direktiv på området och föreslås träda i kraft den 31 maj 2021.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng