2020-10-14

Starkt ökande efterfrågan på dörrautomatiker förstärks av pandemin

Copiax  – Sveriges största grossist när det gäller produkter för den fysiska säkerhetsmarknaden – är ser en ökning på närmare 30 procent på dörrautomatiker i jämförelse med föregående år. Det är fortsättningen på en trend som Copiax rapporterade om redan för ett år sedan och kan ha en koppling till Covid-19.

Den stora efterfrågan kan bland annat kopplas till fler regler och krav på tillgänglighet i samhället. I Covid-19-tider kan dessutom dörrautomatiker fungera förebyggande vad gäller minskad smittspridning.

– En önskan om att kunna öppna dörrar utan att ta i dem fysiskt kan tänkas ha en koppling till vår försiktighet i och med pandemin, menar Ulf Larsson, Inköpschef på Copiax.

– Om den ökade efterfrågan beror på detta är det ju en positiv trend att långsiktiga åtgärder tas för att proaktivt skydda oss, säger Ulf Larsson.

Det är knappast så att covid-19 är den enda förklaringen till den kraftfulla ökning av efterfrågan på dörrautomatiker hos Copiax. Också ett utökat brett sortiment från flertalet stora och mindre tillverkare har också betydelseoch ger en förklaring till den ökande försäljningsvolymen, menar Ulf Larsson. 

– Eftersom vi lagerhåller mycket kan vi vara snabba och möta marknaden, vilket gjort att vi blivit starka i segmentet, säger han.

En annan trend som driver på efterfrågan är paketlösningar. Många leverantörer erbjuder idag startpaket inom dörrautomatiker där allt ingår.

– Det är drömmen för oss som e-handlare. Våra kunder behöver bara klicka på en produkt för att få hem alla delar och varken vi eller dom behöver missa något. Vi har också sett av våra egenframtagna paketlösningar på de mest vanliga delarna är en framgångsfaktor, konstaterar Ulf Larsson avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng