2020-10-12

SSF lanserar medarbetar-utbildningen "Jobba säkert digitalt" 

Förra året polisanmäldes närmare 250 000 digitala brott och flera av dem riktar sig mot företag. Nu lanserar SSF en webbaserad utbildning som riktar sig till den som oftast är den svagaste länken i säkerhetskedjan, medarbetaren.

De kriminella blir mer och mer sofistikerade så det krävs en ökad uppmärksamhet och kunskap kring den här typen av brott och brottsförsök. De digitala brotten föregås ofta av försök att via av olika slag av nätfiske, så kallad phishing, få företagets medarbetare att betala falska fakturor, lämna ut uppgifter eller släppa in dem i företagets interna nätverk. Då räcker det inte med en bra IT-säkerhet för att inte drabbas. Ett intrång kan skada hela företaget och lyckas kriminella komma innanför säkerhetsbarriärerna är risken stor för att förlora stora pengar eller värdefull information.-

– Företag satsar mycket pengar på att säkra IT-systemen men glömmer ibland bort sina medarbetare som utan kunskap och grundläggande verktyg och rutiner blir den svagaste länken i säkerhetskedjan. Det är därför vi har tagit fram en kostnads- och tidseffektiv effektiv utbildning som Jobba säkert digitalt, säker Monika Johannesen, Utbildningschef vid SSF.

Utbildningen vänder sig till medarbetarna på ett företag eller en organisation och syftet med är att få till ett förändrat beteende hos medarbetarna genom bland annat att utbildningen innehåller olika moment där deltagaren måste vara aktiv och ställa sig själv frågan, Är du säker?

Utbildningen som tar ca 60 minuter innehåller viktiga moment som:

- Hur skaffar man sig säkert beteende för att undvika intrång i företagets digitala nät

- Hur ska företagets datorer och mobila enheter hanteras

- Hur hanteras programvaror och applikationer på ett säkert sätt

- Hur arbetar man säkert i företagets nätverk

 För mer information om utbildningen – klicka här.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng