2016-06-12

SOS Alarms VD väljs in i SNS förtroenderåd

Maria Khorsand har valts in i förtroenderådet i Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS,.

Maria Khorsand har valts in i förtroenderådet i Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS,.

SOS Alarms VD Maria Khorsand valdes onsdag den 8 juni, in i Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, Förtroenderåd. Studieförbundet bedriver forskning och studier om viktiga samhällsfrågor.


— Jag är glad och hedrad över att bli invald i en så kompetent skara människor som knyts samman av ett tydligt samhällsengagemang. Jag vill i detta sammanhang bidra med idéer kring hur samverkan i olika former, kan skapa bättre service till medborgarna och bidra till ett tryggare Sverige för alla, säger SOS Alarms VD, Maria Khorsand.

SNS Förtroenderåd är studieförbundets högsta beslutande organ som beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och utgör ett centralt nätverk av beslutsfattare inom näringsliv, offentlig sektor, den akademiska världen och viktiga opinionsbildare.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng